Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2011

isia
Never love a boy. Only love a man.
— Blair Waldorf.
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viabegentle begentle
isia
nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy
Reposted fromaiieta aiieta viabegentle begentle
isia

Jak się ciebie poprzytula to będziesz lepsza.

— bezkonkurencyjna Eva
Reposted fromika ika viabegentle begentle
isia

Ból jest chujowy, ale uczy.

Reposted frommarlena marlena viabegentle begentle
isia
5675 61c0 390
Reposted fromnibeenth nibeenth viabegentle begentle
isia
Reposted fromsb77 sb77 viabegentle begentle
isia
9144 9fde 390
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi viabegentle begentle
isia
8655 5cad 390
mrrraaaau!
Reposted fromMissMurder MissMurder viacamillee camillee
isia
6542 24b4 390
Reposted fromredheadgirl redheadgirl viakahaluv kahaluv
isia
Reposted fromthenewyork thenewyork viakahaluv kahaluv
isia
Reposted fromolalaa olalaa viakahaluv kahaluv

October 04 2011

isia
nikt nie wprowadzi człowieka w błąd tak, jak własna uczelnia.
Reposted fromjustmess justmess viadziubkowa dziubkowa
isia
Marzymy bez limitów, kodeksu i bez wstydu.
Reposted frommefir mefir viadziubkowa dziubkowa
isia

Patrzmy w siebie zamkniętymi oczami.

Mówmy sobie zamkniętymi ustami.

— Wisława Szymborska, "Sen nocy letniej"
Reposted frommarysia marysia viadziubkowa dziubkowa
isia
Halina Poświatowska, Chcę pisać o tobie
isia
1192 6afe 390
isia
6351 660a
I loved that shit. does anyone else remember this?
Reposted fromsavagebeauty savagebeauty
isia
6700 4c2e 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe

October 03 2011

isia
2297 3d4a 390
isia
A na pytanie co robisz w życiu? będę odpowiadać - dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
— Marta Dzido / Małż
Reposted fromewabe ewabe viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl